UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING hösten 2018

Detta är en ledarskapsskurs och omfattar två heldagar och ges under hösten 2018. Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att handskas med och lösa konflikter på arbetsplatsen – i mötet med medarbetare, mellan medarbetare, mellan grupper och i kollegiala sammanhang. I kursen ingår kunskap om konfliktteori. Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som ledare, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll: Konfliktteori. Konflikters uppkomst i språk och i tänkande. Konflikter som psykologiska spel.

Hur mellanmänskliga konflikter kan härröras från struktur och innehåll i din organisation, de mål och visioner som förväntas delas av alla i arbetslaget, olika ledarstilar, värderingar, kompetens, människosyn, omstruktureringar, etc.

Det yttre sammanhang som ditt företaget verkar i – kunder/klienter, ortens kultur etc.

Hur polarisering och konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.

Reflektioner över hur ledarskap kan utvecklas och förändras i syfte att minimera destruktiva konflikter. Metoder att dra nytta av oenighet och att förebygga konflikter.

Alternativa metoder att bemöta och bearbeta uppblossande och låsta konflikter.

Mål och strategier för att ge förutsättningar till goda samtal där man uppmärksammar varandra positivt och uppskattar de resurser andra besitter.

Kursen riktar sig till ledare/chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.

Formen är teoriseminarier och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper. 8 – 10 deltagare.

Kursdagar: 27 – 28 september 2018

Anmälan: Bindande anmälan via mail till tommy@samtal.se

Sista anmälningsdag: 27 aug 2018. Anmälan är bindande.

Kurskostnad: 6.500:- + moms. Lunch och kaffe ingår.

Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig. Max 10 deltagare. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 350 kr/natt inkl frukost + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald senast 22 febr. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.

Plats: Kursen ges i våra lokaler i Flen, Talja Högklint 1. En timmes tågresa från Stockholm.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf

Info: 070-380 76 91, 0157-10800, tommy@samtal.se

Kursen kan också beställas som uppdragsutbildning i våra lokaler eller på annan ort. Kontakta oss för olika upplägg och kostnader.

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1
642 91 Flen

Telefon: 0157-10800
Mobil: 0703-807691
E-post: tommy@samtal.se

Ytterligare information: www.samtal.se


Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit