LEDARSKAPSKURS FÖR ST-LÄKARE 6-10 SEPT 2021

Kursen riktar sig till ST-läkare, färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare. LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling av Sjukvården) har granskat och godkänt denna kurs. (Lipus-nr: 20200026). För fullständig kursbeskrivning klicka här: Kursinformation på Lipus

"Jag är väldigt nöjd att jag hittade er kurs och det var en mycket givande vecka. Tack för den veckan, den gav mig en rejäl knuff och tankeställare i min roll inom detta skrå. Många missar den kommunikativa biten och dess verktyg."

"Väldigt bra och lärorik. Känner (trots endast fem dagar) att jag utvecklats både som person och som läkare/ledare. Mycket bra och kommer att rekommendera till andra kollegor".

Ovanstående två citat är hämtade från kursdeltagares fria kommentarer i utvärderingen tre veckor efter kursen i nov 2019.

Kursinnehållet täcker de delmål i den nya studieplanen för ST-läkare som bl.a. avser ledarskap, sjukvårdens organisation, lagar och andra föreskrifter, handledning, pedagogik, etik samt bemötande av medarbetare, patienter och deras närstående (a1, a2, a6 och b1). Kursinnehållet täcker samtliga de delmål i den äldre studieplanen för ST-läkare som avser de icke-medicinska delmålen (13, 15, 16, 17 och 18) förutom delmål 14 som i huvudsak uppnås på kliniken. Om det känns hjälpsamt och godkänns av den enskilde deltagaren, upprättar vi gärna kontakt med dennes handledare för synpunkter på ST-läkarens positiva förmågor och vad som kan behöva utvecklas.

Vi har satt en övre gräns på 12 deltagare för att kunna erbjuda en hög nivå av personlig handledning i de övningar som följer på varje teoriavsnitt. Samtliga deltagare får ett antal mini-kompendier med teori för instudering och svarsuppgifter innan kursstart. De totalt 25 minikompendier som delas ut gör att vi kan hålla kortfattade teoripresentationer och lägga mer tid på träning i olika kritiska situationer - och tid för reflektion i grupp och enskilt.

Välkommen att anmäla dig. Obs, när maximalt antal deltagare är uppnått upprättas en reservlista.

Datum: 5-10 sept 2021

Kurslängd: 5 dagar (en vecka).

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, psykoterapeut, handledare och föreläsare.

Lärare: Anna Sand, Överläkare, Med Dr, Specialist i Obstetrik och Gynekologi, Tema Kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset.

Plats: Talja Högklint (strax utanför Flen).

Kostnad: 22.000 kr + moms per deltagare vilket innefattar kurs, lunch samt omfattande dokumentation. Kostnaden faktureras efter att skriftlig kursanmälan inkommit och godkänts. Vid avanmälan före den 6 juli 2021 återbetalas hela kurskostnaden. Om kursen behöver ställas in pga restriktioner relaterat till den rådande pandemisituationen kommer vi att återbetala kurskostnaden oavsett tidpunkt.

Boende: Vi rekommenderar Hotell Malmköping och de fåtal rum som finns på kursgården Högklint.

Deltagarantal: Max 12 deltagare.

Villkor: Krav på goda färdigheter i svenska språket (SFI-C). 100% närvaro under samtliga fem heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.

Anmälan till: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint, 642 91 Flen, eller tommy@samtal.se

Sista anmälningsdag är 6 juli 2021.

Info: 070-380 76 91, tommy@samtal.se


Bild från kurs: september 2020


Bild från kurs: november 2019


Bild från kurs: maj 2019


Bild från kurs: maj 2018

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit