LEDARSKAPSKURS FÖR ST-LÄKARE 9-13 NOV 2020

Kursen riktar sig till ST-läkare, färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare. När kursen är granskad och godkänd av LIPUS publiceras kursnummer och annan detaljerad information. Kursinnehållet kommer att i huvudsak överensstämma med kursen i maj 2020.

"Jag är väldigt nöjd att jag hittade er kurs och det var en mycket givande vecka. Tack för den veckan, den gav mig en rejäl knuff och tankeställare i min roll inom detta skrå. Många missar den kommunikativa biten och dess verktyg."

"Väldigt bra och lärorik. Känner (trots endast fem dagar) att jag utvecklats både som person och som läkare/ledare. Mycket bra och kommer att rekommendera till andra kollegor".

Ovanstående två citat är hämtade från kursdeltagares fria kommentarer i utvärderingen tre veckor efter kursen i nov 2019.

Kursinnehållet täcker de delmål i den nya studieplanen för ST-läkare som bl.a. avser ledarskap, sjukvårdens organisation, lagar och andra föreskrifter, handledning, pedagogik, etik samt bemötande av medarbetare, patienter och deras närstående (a1, a2, a6 och b1). Kursinnehållet täcker samtliga de delmål i den äldre studieplanen för ST-läkare som avser de icke-medicinska delmålen (13, 15, 16, 17 och 18) förutom delmål 14 som i huvudsak uppnås på kliniken. Om det känns hjälpsamt och godkänns av den enskilde deltagaren, upprättar vi gärna kontakt med dennes handledare för synpunkter på ST-läkarens positiva förmågor och vad som kan behöva utvecklas.

Vi har satt en övre gräns på 12 deltagare för att kunna erbjuda en hög nivå av personlig handledning i de övningar som följer på varje teoriavsnitt. Samtliga deltagare får ett antal mini-kompendier med teori för instudering och svarsuppgifter innan kursstart. Det gör att vi kan hålla kortfattade teoripresentationer och lägga mer tid på träning i olika kritiska situationer. Och tid för reflektion i grupp och enskilt.

Välkommen att redan nu anmäla ditt prel. intresse för kursen. När Lipus godkänt kursen mejlar vi en anmälningsblankett till dig. Obs, när maximalt antal deltagare är uppnått upprättas en reservlista.

Datum: 9-13 nov 2020

Kurslängd: 5 dagar (en vecka).

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.

Lärare: Paula Wallmon, överläkare, kirurg, ST-handledare, Region Örebro Län.

Plats: Konferenshotell meddelas senare.

Kostnad: 22.000 kr + moms per deltagare vilket innefattar kurs, lunch samt omfattande dokumentation. Kostnaden faktureras efter att skriftlig kursanmälan inkommit och godkänts.

Boende: Deltagare väljer själva boendeform. När konferenshotell publicerats kommer vi att kunna rekommendera några närliggande hotell och värdshus.

Deltagarantal: Max 12 deltagare.

Villkor: Krav på goda färdigheter i svenska språket (SFI-C). 100% närvaro under samtliga fem heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.

Anmälan till: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint, 642 91 Flen, eller tommy@samtal.se

Sista anmälningsdag är 16 sept 2020.

Info: 070-380 76 91, 0157-10800, tommy@samtal.se

Bild från föregående kurs: nov 2019


Bild från kurs: maj 2019


Bild från kurs: maj 2018

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit