KOM TILLRÄTTA MED DIN TAL-ÄNGSLAN – en talarkurs under fem kvällar hösten 2018.

Vill du hitta lusten, säkerheten och glädjen att hålla tal?

De allra flesta känner ett mer eller mindre obehag av att stå på scen eller i andra sammanhang tala inför en mindre eller större grupp människor. Många undviker helt att utsätta sig för sådana situationer. Samtidigt blir det "personliga varumärket" allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Dessa krav ställs också inom skolan på alla områden och nivåer. Att tala framför TV-kamera eller i radio ska vara naturligt.

Många vill kunna eller förväntas hålla tal i mer privata sammanhang - på bröllop, födelsedags-fest, dop eller vid majbrasan.

Man spänner bågen högt - att tala avspänt och spontant, utantill, tydligt och kraftfullt, underhål-lande och intresseväckande, träffsäkert, originellt, kvittrande eller med stort allvar. Detta är nog det man önskar, men den positiva känslan och flytet infinner sig inte alltid, trots att man är fullt medveten om att det är riskfritt, att de som lyssnar är intresserade, vill väl och att man själv kan "ämnet".

Oron brukar stiga både inför och under själva talet. Efteråt recenserar man sig själv och fylls av självkritik för att man svamlat, tappat tråden och missat det viktigaste man hade att säga. "Det här gör jag aldrig om!" Talet som skulle bli så bra – blev till ångest och ett eldprov för självkäns-lan.

Känner du igen dig i detta?

Det finns många namn på detta vanliga bekymmer: scenskräck, rampfeber, katederskräck, pre-miärnerver och prestationsångest. Här kallar vi det tal-ängslan, en beteckning som är mindre stigmatiserande och gör problemet enklare att kontrollera och påverka.

Under fem onsdagkvällar (totalt 15 timmar) under okt – nov 2018 pågår en kurs på Högklint för att komma tillrätta med talängslan. Samtliga i gruppen delar mer eller mindre samma bekym-mer. Maximalt antal deltagare är 10.

Program

  • Träffarna inleds med att varje person i gruppen intervjuas om sina resurser, svårigheter och vad man önskar uppnå under kursen. På så vis försöker vi hitta den enskilde deltagarens ”säkerhetsnivå" där han/hon känner sig trygg.
  • Kortfattat beskrivs några anledningar till att talängslan kan uppstå. För vissa människor tycks oron vara mer lättväckt när de står inför situationer som för andra kan kännas naturligt.
  • Därefter går vi igenom ett antal hjälpsamma tips och träningsmoment i att behålla lugnet, hålla koncentra-tionen uppe, undvika självkritik och förlägga oro "utanför sig själv". Vi gör övningar i att andas rätt, vara av-spänd och tänka fritt utan ängslan.
  • Talträningen sker i små-små steg där du behåller känslan av kontroll. Alla övningar sker under lättsamma former. Du får också en hemuppgift om att förbereda en mindre föreläsning eller ett kort tal i något ämne du är kunnig i eller gärna vill berätta om. Denna presentation sker med mesta möjliga trygghet och minsta möjliga sociala risk. Successivt kommer det att bli lite tuffare. Om oron växer är det helt ok att backa eller ta time-out. Du får hela tiden ett lugnt, personligt och metodiskt stöd i att kunna gå vidare. Man lär sig av att lyckas, men även av att misslyckas!

Du ska erövra lugnet, modet, säkerheten och fokusera på resultatet och inte på svårigheterna. Du måste förstås våga göra nytt och annorlunda. Allt sker utifrån individuella behov och önske-mål. Tyngdpunkten är inte att lära sig klassisk retorik (talekonst) även om du kommer att få en hel del tips och råd hur man kan lägga upp ett bra tal som passar dig. Man lyckas med att bli talare tillsammans med andra och inte i sin ensamhet framför ett dataprogram.

Att vi därtill har roligt och ger varandra konstruktiv och positiv kritik gör att du lyckas riktigt bra!

Datum: Planerad kursstart 24/10 2018 och sedan följande onsdagar: 31/10, 7/11, 14/11 och 21/11.

Kl. 18.00 - 21.00 (20 min paus). Det serveras kaffe/te, juice, fikabröd/smörgås och frukt.

Anmälan senast 1/10 2018 och är då bindande. "Först till kvarn" gäller. Skulle antalet anmälda bli färre än sex ställs kursen in och hela kurskostnaden återbetalas.

Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint 1-2, 64291 Flen

Ledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog. Relevanta erfarenheter: Behandling av klienter med ångest, panikattacker och fobier. Undervisning och storföreläsningar i olika ämnen däribland fobier, ångestsymtom och behandling av dessa. Skådespelare under några år.

Kostnad: 3.300 kr + 25% moms. Avgiften ska vara betald senast 1/10. Talträningen kan räknas som sjukvårdsbehandling och är då befriad från moms. Ev. momsbefrielse kan, om så önskas, prövas i ett enskilt bedömningssamtal före kursstart.

Info: 070-380 76 91, 0157-10800, tommy@samtal.se

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1
642 91 Flen

Telefon: 0157-10800
Mobil: 0703-807691
E-post: tommy@samtal.se

Ytterligare information: www.samtal.se


Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit