ATT SKAPA EN HÅLLBAR SAMARBETSPLATS 2018

Ledarskapskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar, samt gott medarbetarskap och goda ledare.

En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet

Deltagarantal: Maximum 10 deltagare. Minimum 8 deltagare.

Kursdagar: 3-4 april + 2-3 maj 2018. Träningsuppgifter mellan tillfällena.

Anmälan: Bindande anmälan via mail till tommy@samtal.se senast 5 mars 2018.

Kostnad: 12.000 kr + moms. Inkluderar 2 frukostar, 4 luncher, 2 middagar och fika. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 300 kr/natt + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald senast 8 mars. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.

Plats: Talja Högklint 1, Flen. En timmes tågresa från Stockholm.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf

Info: 070-380 76 91,

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1
642 91 Flen

Telefon: 0157-10800
Mobil: 0703-807691
E-post: tommy@samtal.se

Ytterligare information: www.samtal.se


Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit