ATT SKAPA EN HÅLLBAR SAMARBETSPLATS, VÅREN 2021

Ledarskapskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar, samt gott medarbetarskap och goda ledare.

En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet

Kursdagar: 1-2 mars + 15-16 mars 2021. Träningsuppgifter mellan tillfällena.

Plats: Talja Högklint 1, Flen. En timmes tågresa från Stockholm.

Kostnad: 12.000 kr + moms. Inkluderar 2 frukostar, 4 luncher, 2 middagar och fika. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 350 kr/natt + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald senast 5 aug. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.

Anmälan: Via mail till tommy@samtal.se senast 1 febr 2021. I och med detta datum är anmälan bindande.

Deltagarantal: Maximum 10 deltagare. Minimum 8 deltagare.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog

Info: 070-380 76 91, tommy@samtal.se

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit