Nätverk och samarbetspartners

Anna Sand, Överläkare, Med Dr, Specialist i obstretik och gynekologi, Karolinska Univ.sjukhuset. ST-handledare. Anna medverkar sedan 2020 som lärare i de ledarskapsutbildningar för läkare som sedan 2014 har anordnas i regi av Abundi Psykolog AB.

Elisabet Wollsén (EW Psykologkonsult AB) och Tommy Kvarnlöf (Abundi Psykolog AB) marknadsför oss under namnet ps - professionella samtal. Professionell i betydelsen kontinuerlig reflektion kring arbetsinnehåll och yrkesroll, något vi tycker är nödvändigt och viktigt när man finns med och påverkar andra människors liv.
 Samtal står för det huvudsakliga redskapet vi använder oss av, vilket inte begränsas enbart till dess konkreta uttryck, utan också avser samtal kring metoder, värderingar och kunskap liksom professionellt arbete i ett vidare sammanhang.

ps är en förkortning som beskriver hur vi ser på den roll vi vill utgöra i andra människors liv. Tillägget till det som ni själva bidrar med. Tillägget som vi hoppas ska utgöra en skillnad.

Vi som arbetar inom ps har en omfattande erfarenhet och utbildning inom familje-, par- och individuell terapi, utvecklingspsykologi, handledning samt personal- och metodutvecklingsarbete inom psykosocialt arbete. Vi har varit verksamma inom området sedan slutet av 70-talet. Först som anställda och därefter som handledare, utbildare och konsulter i egen regi sedan början av 80-talet.

För ytterligare information om ps - professionella samtal: www.samtal.se

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit