Om mig

Vem är jag?
Jag har ett starkt intresse och engagemang i den personliga utveckling som är möjlig i samtal, handledning, psykoterapi och utbildning. I detta professionella sammanhang har jag ett stort hjärta.

Vad vill jag?
Uppmärksamma, inspirera och stärka mänskliga resurser för att uppnå önskade personliga och professionella mål.

Vad kan jag?
Många års erfarenhet inom mitt yrkesområde ger mig kunskap och metoder för att lyckas. Jag utgår från den enskildes behov, håller kurs mot önskade riktningar och mål, tror på människors egen förmåga och drivkraft och har hög energi. I allvaret finns nära till glädje.

Vad jobbar jag helst med?
Samtal med enskilda och par. Handledning av personalgrupper och chefer. Utbildning i metodik för samarbete och gott ledarskap. Språkets betydelse för tanke, kommunikation och livskvalitet. Att vara tillgänglig när livets olika skiftningar gör att du/ni behöver någon att prata med.

Jag hämtar inspiration från

 • språksystemiskt och narrativt tänkande och praxis
 • objektrelationspsykologi
 • psykodynamisk terapi
 • transaktionsanalys
 • gestaltterapi
 • lösningsfokuserade metoder
 • kognitiv psykoterapi
 • filosofi om språk, förståelse, förändring, lärande och kunskap
 • aktuell omvärldsanalys
 • egen och andras livserfarenhet
 • engagemanget och intresset som finns i det mänskliga mötet
 • estetik och skapande
Tommy Kvarnlöf - Jag har ett starkt intresse och engagemang i den personliga utveckling som är möjlig i samtal, handledning, terapi och utbildning.

Jag är

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit