Handledning

Handledning är ett professionellt samarbete där jag, tillsammans med uppdragsgivaren, kommer överens om syfte, upplägg och ramar för uppdraget. Alla som ingår i samarbetet är med och bidrar med sin kompetens och tar ansvar utifrån uppgjord ansvarsfördelning och målsättning. Innehållet kan handla om att reflektera kring enskilda ärenden, egna känslor i mötet med klienter eller samarbetspartners eller hur värderingar och teorier påverkar metoder och förhållningssätt i det dagliga arbetet. En mer övergripande målsättning med handledning är att betrakta denna som en del i en fortlöpande professionaliseringsprocess genom att yrkesutövandets olika delar reflekteras och synliggörs. Avsikten är även att bidra med inspiration och till en ökad trygghet för såväl yrkesutövaren som de hjälpsökande. Jag använder mig av olika metoder/format för handledning.

S.k. provhandledning är ett erbjudande för att avgöra om handledningsformatet och vi passar för varandra. En provhandledning ersätts på samma sätt som ett gängse handledningstillfälle.

Abundi Psykolog AB
Talja Högklint 1-2
64291 Flen

Telefon: 070-3807691
Mobil: 0157-10800
E-post: tommy@samtal.seHemsida & Design av  Webbyrå  Intendit